Berekeningsmodule
Opstijgend vocht

Bereken de benodigde hoeveelheid Silcores RX80 Gel tegen opstijgend vocht, uitgedrukt in cartouches.

Dikte muur: (in cm)
Aantal lopende meters:
(incl. verticale stops *)

* Verticale stops = Indien een deel van de muur niet behandeld moet of kan worden, voorzie dan een verticale barrière tussen het behandelde en niet-behandelde deel. Boor een verticale reeks boorgaten in elke voeg tot op minimaal 30cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.

Bereken

Droogperiode en afwerking

Nadat u uw muur heeft behandeld met Silcores RX80 Injectiegel, gaat de droogperiode van start.
De droogtijd varieert naargelang de aard en de dikte van de muren en het oorspronkelijke vochtgehalte. In een ruimte met voldoende verwarming en verluchting droogt een muur op aan gemiddeld 2,5 cm muurdikte per maand.
Een muur met een dikte van 20 cm heeft dus acht maanden nodig, muren dikker dan 30 cm meer dan een jaar.

Correct herpleisteren is even belangrijk als de vochtwerende injectie zelf.
Muren die jarenlang onderhevig waren aan opstijgend vocht zijn besmet met schadelijke zouten uit het grondwater. Sulfaten kristalliseren aan het muuroppervlak en drukken afwerklagen los. Nitraten en chloriden hebben de eigenschap restvocht vast te houden en vocht op te nemen uit de omgevingslucht. Wanneer die zouten de mogelijkheid hebben om tot aan de oppervlakte te komen, kan de wand een vochtig uitzicht behouden.

Daarom is het belangrijk om een beschermende sperlaag te plaatsen voordat u de behandelde muur herpleistert. Die verhindert het transport van oudere zouten naar de afwerkingslagen toe.
De sperlaag kan twee vormen aannemen: ofwel gebruikt men een saneermortel, ofwel een pleistermembraan. Met beide methoden kan men de muur al herpleisteren voordat de droogtijd van die muur afgelopen is. Ze zijn namelijk allebei niet alleen zoutwerend, maar ook waterdicht.

Durabase Barrier Fleece:

Silcores SaneerMix: