Berekeningsmodule
Opstijgend vocht

Bereken de benodigde hoeveelheid Silcores RX80 Gel tegen opstijgend vocht, uitgedrukt in cartouches.

Dikte muur: (in cm)
Aantal lopende meters:
(incl. verticale stops *)

* Verticale stops = Indien een deel van de muur niet behandeld moet of kan worden, voorzie dan een verticale barrière tussen het behandelde en niet-behandelde deel. Boor een verticale reeks boorgaten in elke voeg tot op minimaal 30cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.

Bereken

Het voorbereidende werk

Schade en mogelijke vochtoorzaken

Een vochtige muur kan verschillende oorzaken hebben: lekkende leidingen, condensatie, hygroscopische zouten enz. Vochtschade is dus niet in alle gevallen te wijten aan opstijgend grondvocht. De behandeling van de muur varieert naargelang de oorzaak. Controleer dus steeds of er naast opstijgend vocht nog andere oorzaken zijn die de vochtproblemen veroorzaken. Neem ook voor elke vochtoorzaak vervolgens de gepaste maatregelen.

 

De voorbereidende werken

Een goede voorbereiding is cruciaal: zo komt men tijdens de behandeling met de injectiegel Silcores RX80 niet voor verrassingen te staan. Tijdens de voorbereiding van de behandeling tegen opstijgend grondvocht gaat men als volgt te werk:

  • Verwijder eventuele plinten of lambriseringen
  • Verwijder eventuele bepleisteringen tot op minimaal 50 cm boven de vocht- en/of zoutwaarnemingen
  • Controleer de aanwezigheid van leidingen en kabels in de muren