Berekeningsmodule
Opstijgend vocht

Bereken de benodigde hoeveelheid Silcores RX80 Gel tegen opstijgend vocht, uitgedrukt in cartouches.

Dikte muur: (in cm)
Aantal lopende meters:
(incl. verticale stops *)

* Verticale stops = Indien een deel van de muur niet behandeld moet of kan worden, voorzie dan een verticale barrière tussen het behandelde en niet-behandelde deel. Boor een verticale reeks boorgaten in elke voeg tot op minimaal 30cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.

Bereken

Over opstijgend en optrekkend vocht

Kenmerken van opstijgend grondvocht

In de kelder of op de benedenverdieping kunnen muren schade vertonen ten gevolge van opstijgend grondvocht. Wanneer dat gebeurt, zijn de gevolgen meestal merkbaar tot op een hoogte van 0,8 tot 1,2 meter. In sterk geventileerde gebouwen of wanneer het grondvocht weinig zouten bevat, stijgt het grondvocht minder hoog. Doorgaans verspreidt het zich over een grote lengte van het metselwerk, zelfs tot de gehele lengte van de buitenmuren.

 

Typische kenmerken van opstijgend vocht zijn:

  • witte zoutkringen, vlekken of schimmels op de muur
  • loslatend behang
  • loskomende verflagen
  • afbrokkeling of verkleuring van pleister
  • onaangename muffe geuren
  • beschadiging van voegen onderaan de muren

     

Oorzaken en gevolgen

Wanneer er geen of een defect dichtheidsmembraan, of waterkering, aanwezig is aan de basis van een muur, zal die muur te maken krijgen met opstijgend vocht wanneer hij in aanraking komt met water of een vochtige bodem. Bouwmaterialen die in contact staan met water of met vochtige grond, nemen vocht op door capillariteit. Dat verschijnsel komt voor bij zowat alle soorten metselwerk, zelfs bij breuksteen of weinig poreuze materialen zoals hardsteen of graniet.

Opstijgend grondvocht moet zonder twijfel worden aangepakt omdat het grote gevolgen kan hebben. Opstijgend grondvocht veroorzaakt (meer nog dan andere vochtproblemen) grote schade aan de binnen- en gevelafwerkingen. Naast de directe gevolgen van het vochtprobleem, is er nog de schade die het gevolg is van de migratie en de kristallisatie van bodem- en materiaalzouten. Bovendien komt ook de gezondheid van de bewoners in het gedrang door o.a. schimmelvorming, isolatieproblemen en andere negatieve gevolgen van vochtige muren.